คลังเก็บป้ายกำกับ: เวียงจันทร์

เวียงจันทร์ สักการะพระธาตุหลวง เยี่ยมชมประตูชัย (Vientiane)

เวียงจันทร์ เมืองหลวงรูปพระจันทร์เสี้ยวของ สปป.ลาว ถึงไม่มีทางออกทะเล แต่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีทั้งป่าไม้ อัญมณี แร่ธาตุ และแม่น้ำโขงที่เป็นสายน้ำสำคัญของประเทศ ในปี ค.ศ. 1562 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงสถาปนาเวียงจันทน์ขึ้นเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง

ประตูชัยหรือปะตูไซ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเวียงจันทน์ ก่อสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1957 – 1968 เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้เข้าร่วมในสงครามประกาศอิสรภาพจากประเทศฝรั่งเศส การก่อสร้างได้รับอิทธิพลมาจากประตูชัยในกรุงปารีส ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง ผสมผสานกับศาสนาพราหมณ์สวยงามอย่างลงตัว มีลักษณะเป็นอาคารสูงห้าชั้น ภายในมีบันไดขึ้นไปชมวิวเมืองเวียงจันทร์ มองลงมาบริเวณด้านล่างของประตูชัยเป็นสวนสาธารณะที่มีลานน้ำพุล้อมรอบ จัดแสดงแสงสีเสียงดนตรีเพราะๆ ในยามเย็นและยามค่ำคืน

พระธาตุหลวง หรือพระธาตุเจดีย์โลกจุฬามณี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 ออกแบบตามสถาปัตยกรรมในศาสนาพุทธผสมผสานอาณาจักรล้านนา ภายนอกเป็นกำแพงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบ ด้านในประดิษฐานพระธาตุรูปทรงคล้ายดอกบัวตูมขนาดใหญ่ ความสูงถึง 45 เมตร อ่านต่อ