คลังเก็บป้ายกำกับ: เขื่อนดินช่องเขาขาด

เขื่อนดินช่องเขาขาด

เขื่อนดินช่องเขาขาด ก่อสร้างโดยกรมชลประทานตามโครงการพัฒนา ลุ่มน้ำน่าน เดิมชื่อ “แซดเดิ้ล (Saddle)” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขื่อนสิริกิติ์ อยู่ห่างจากเขื่อนสิริกิติ์ ประมาณ 20 กิโลเมตร ตามระยะแผนที่ หรือ ประมาณ 42 กิโลเมตรโดยทางรถยนต์

เขื่อนดินช่องเขาขาด ประกอบขึ้นด้วยเขื่อนดิน (Dike) ปิดกั้นช่องเขาที่มีระดับต่ำกว่าระดับเก็บกักน้ำ จำนวน 8 แห่ง มีความยาวต่อเนื่องรวมประมาณ 5.3 กิโลเมตร ก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ.2506 แล้วเสร็จปี 2515 ภายหลัง การก่อสร้างเสร็จโอนให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พื้นที่หัวงาน 2,834 ไร่ ปัจจุบันได้เสริมหินกั้นที่ตัวเขื่อน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและป้องกัน การกัดเซาะของน้ำตลอดแนวของตัวเขื่อนทั้งหมด

เขื่อนดินนี้สร้างขึ้นเพื่อปิดช่องเขาขาด เพื่อป้องกันมิให้น้ำในอ่างเก็บน้ำล้นออกไปทางช่องเขาเหล่านั้น บนสันเขื่อนมีทางสำหรับแล่นได้ มีท่าเรือสำหรับส่งปลา และเรือบริการนำเที่ยวในอ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีธรรมชาติงดงามอยู่หลายแห่ง ภายในอ่างเก็บน้ำมีเรือนแพสำหรับพักผ่อนหรือพักค้างคืนได้ อ่านต่อ