คลังเก็บป้ายกำกับ: เขาบางเบิด

เขาบางเบิด

เขาบางเบิด หรือ ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเขาเบิด เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านบางเบิด โดยเป็นภูเขาที่มีลักษณะพิเศษคือ ครึ่งหนึ่งของภูเขาอยู่บนบก และอีกครึ่งหนึ่งของภูเขายื่นลงไปในทะเล และยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ ครึ่งหนึ่งทางด้านทิศเหนือเป็นส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอีกครึ่งหนึ่งท่างทิศใต้ เป็นของจังหวัดชุมพร ด้านใต้ของภูเขามีลำคลอง ซึ่งใช้ลำคลองเป็นเขตแบ่งระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพร เขาบางเบิดเป็นภูเขาหินติดทะเลมีความสูงประมาณ 300 เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเล ทอดตัวในแนวระนาบเดียวกันกับเกาะสิงห์และเกาะสังข์ เป็นป่าดิบชื้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชและไม้ป่าหายากนานาพรรณ อาทิเช่น จันทร์ผา กล้วยไม้ป่า ลังค่าย ตระบองเพชร เป็นต้น และนอกจากพืชหายากแล้ว ยังมีสัตว์หายากอีกหลายชนิดที่ไม่น่าจะอยู่ได้ในเขตภูเขาที่ล้อมรอบไปด้วยหมู่บ้าน เช่น นกเงือก ค่างแว่น ค้างคาว และปูไก่

เขาบางเบิด มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งบางตำนานก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งก็คือตำนานแม่แก่เขาบางเบิด คนแก่คนเฒ่าที่นี่ได้เล่าว่าสมัยก่อนมีถ้ำบางเบิดเป็นถ้ำสมบัติ มีถ้วยไห หม้อ ชามมากมายภายในถ้ำ

เมื่อชาวบ้านมีงานอะไรก็จะมายืมของเหล่านี้จากถ้ำบางเบิด แต่นานเข้า คนเกิดความโลภ ยืมของไปแล้วเอามาใช้คืนไม่ครบบ้าง หรือไม่เอามาคืนบ้างก็มี ทำให้แม่แก่ไม่พอใจ ดลบันดาลให้หินงอกหินย้อยย้อยมาปิดปากถ้ำ ไม่ให้ใครสามารถมาเอาสมบัติได้อีกเลย แต่อยู่มาวันหนึ่ง มีเจ๊ก(เจ๊กในที่นี้หมายถึงคนจีน)  อ่านต่อ