คลังเก็บป้ายกำกับ: อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยในพื้นที่เขาค้อจะเรียกว่าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.8 (หนองแม่นา) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะนิยมมาเข้าเที่ยวชมอุทยานกันทางฝั่งนี้ เพื่อไปชมทุ่งหญ้าสะวันนา มีลักษณะเป็น  อ่านต่อ