คลังเก็บป้ายกำกับ: อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2518 เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 10 ของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน และอำเภอห้างฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ประมาณ 159,556.25 ไร่ หรือประมาณ 255.29 ตารางกิโลเมตร

อ่านต่อ