คลังเก็บป้ายกำกับ: หมู่บ้านกลางน้ำกัมปงไอเยอร์

หมู่บ้านกลางน้ำกัมปงไอเยอร์ (Kampong Ayer)

หมู่บ้านกลางน้ำกัมปงไอเยอร์ ที่มีอายุเกือบ๑๕๐๐ปีตั้งอยู่ระหว่างเขตบรูไนและ  Muar ในกรุงบันดา เสรี เบกาวัน เป็นความภาคภูมิใจของชาวบรูไน ในช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดตั้งแต่ปี๑๔๘๒ถึงปี๑๕๒๔ กัมปง อายเย่อร์เป็นศูนย์ราชการ เป็นนครหลวงของจักรวรรดิ์บรูไน เป็นท่าเรือที่สำคัญของภูมิภาคและเป็นจุดรวมของพ่อค้าแม่ค้าจากตะวันตก จีน กัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ  อ่านต่อ