คลังเก็บป้ายกำกับ: ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร เป็นส่วนหนึ่งของป่าพรุโต๊ะแดงป่าพรุแห่งสุดท้ายของประเทศไทย ซึ่งคลุมพื้นที่ของ 3 อำเภอ คือ อำเภอตากใบอำเภอสุไหงโกลก และอำเภอสุไหงปาดี

มีพื้นที่ประมาณ 120,000 ไร่แต่ส่วนที่สมบูรณ์โดยประมาณมีเพียง 50,000 ไร่เป็นป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่าและ พรรณไม้พื้นที่ป่าพรุมีลำน้ำสำคัญหลายสายไหลผ่าน คือ อ่านต่อ