คลังเก็บป้ายกำกับ: ศาลหลักเมืองพิจิตร

ศาลหลักเมืองพิจิตร

ศาลหลักเมืองพิจิตร สร้าเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของพญาโคตรบอง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่กราบไหว้ของชาวพิจิตร และยังมีสิ่งที่น่าสนใจในอุทยานเมืองเก่า ศาลหลักเมือง วัดมหาธาตุ ถ้ำชาละวัน เกาะศรีมาลา

อยูในอุทยานเมืองเก่าพิจิตร ตั้งอยู่ที่ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร ห่างจากตัวเมือง 7 กิโลเมตร เชื่อกันว่า ที่นี่คือที่ตั้งของ เมือง พิจิตรเก่า

ซึ่งสร้างในสมัยพระยาโคตรบอง ประมาณปี พ.ศ.1601 สังเกตได้จากภายในบริเวณกำแพงเมืองมีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่เศษนั้น มีลักษณะเป็นเมืองโบราณ ประกอบไปด้วย อ่านต่อ