คลังเก็บป้ายกำกับ: วัดเขาเจดีย์

วัดเขาเจดีย์

วัดเขาเจดีย์ เป็นโบราณสถานที่ชาวอำเภอปะทิวให้ความเคารพนับถือมาก กลางเดือน ของทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีงานฉลอง มีประชาชนมานมัสการเนืองแน่นสภาพก่อนการบูรณะชำรุดทรุดโทรมมากยอดเจดีย์ เอียงจากแนวดิ่งไปทางด้านทิศเหนือ ประมาณ ๑๕ องศา ต้องใช้ไม้ค้ำยันไว้มิให้พังลงมาปัจจุบันได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว

จากคำบอกเล่าสืบทอดกันมาเกี่ยวกับประวัติการสร้างวัดเขาเจดีย์นั้นเล่ากันว่า เจ้าอ้าย เจ้ายี่เป็นเศรษฐี ๒ พี่น้องได้แล่นสำเภาขนาดใหญ่บรรทุกสิ่งของเครื่องใช้มากมาย พร้อมด้วยเหล่าบริวาร มาจอดเรือที่โคกยายแรม(หน้าวัดสุวรรณารามปัจจุบันนี้) เพื่อหายอดเขาที่สวยงามสำหรับก่อสร้างเจดีย์ได้พบยอดเขาที่ตั้งเขาเจดีย์จึงได้ให้บ่าวไพร่นำธงขึ้นไปปักบนยอดเขาแล้วทำการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นโดยใช้คนยืนส่งก้อนอิฐที่จะสร้างเจดีย์โดยใช้คนส่งมือต่อมือจากที่เรือจอดบริเวณท่าโคกยายแรมถึงยอดเขาบางกระแสเล่าว่าเจ้าอ้ายพญา และเจ้ายี่พญา ซึ่งมีชีวิตอยู่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้สร้าง

โดยอ้างว่าเจ้าอ้ายพญาและเจ้ายี่พญาได้รวบรวมสิ่งของต่างๆ พร้อมด้วยบริวารลงเรือสำเภาเดินทางไป เมืองนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างพระบรมธาตุ แต่เมื่อมาถึงเมืองปะทิวได้ทราบว่าทางนครศรีธรรมราชได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้สำรวจยอดเขาบริเวณเมืองปะทิว พบยอดเขายอดหนึ่งที่สวยงามมาก จึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นบนยอดเขา เขาลูกนี้จึงได้เรียกว่า “เขาเจดีย์”

ตามตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ได้กล่าวถึง พระยาศรีธรรมโศกราชทำศึกกับ ท้าวอู่ทอง เจ้ากรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้ตกลง เป็นไมตรีต่อกันสถานที่ที่พระยาศรีธรรมโศกราชแห่งนครศรีธรรมราช กับท้าวอู่ทองมาทำการแบ่งเขตแดนและทำไมตรีต่อกัน บ้างก็ว่าน่าจะเป็นบริเวณตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรในปัจจุบัน (บ้างก็ว่าอยู่ในเขตอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

บริเวณชายทะเลมีหมู่บ้านที่มีชื่อเรียกจนถึงปัจจุบันว่า บ้านหน้าทับและบริเวณนี้มีเส้นทางที่สามารถเดินทางไปค้าขายติดต่อระหว่างเมืองต่างๆ ในภาคใต้มาช้านานแล้ว เพราะเป็นเส้นทางไปสู่บ้านรับร่อ เมืองท่าแซะ ผ่านไปเมืองกระบุรี สำหรับคำว่ารับร่อนั้นสันนิฐานว่าน่าจะหมายถึงการที่ทัพท้าวศรีธรรมโศกราชมา รอทัพท้าวอู่ทองมีเรื่องเล่ากันมาอีกว่า บริเวณตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีวัดโบราณอยู่มากมายแต่ไม่เป็นแบบถาวรเมื่อเมืองร้างก็เสื่อมสลายไปหมด และอาจเป็นไปได้ว่า เขตของอำเภอปะทิวเป็นเขตที่ท้าวอู่ทองและพระยาศรีธรรมโศกราชได้ทำการแบ่งเขต อ่านต่อ