คลังเก็บป้ายกำกับ: วัดเขากระไดม้า

วัดเขากระไดม้า

วัดเขากระไดม้า เป็นวัดเล็กๆวัดหนึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา เป็นวัดกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ซึ่งเริ่มก่อตั้งโดยพระอาจารย์ สมบูรณ์ กันตสีโล ซึ่งปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาส วัดป่าสมบูรณ์ธรรม

พบภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความพิเศษแตกต่างจากภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ตามแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ทั่วไป ที่มักจะขีดเขียนตามฝาผนัง  อ่านต่อ