คลังเก็บป้ายกำกับ: วัดรัตนเนตตาราม

วัดรัตนเนตตาราม

วัดรัตนเนตตาราม สถาปัตยกรรมวัดรัตนเนตตาราม ในเขตอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นที่กล่าวขานถึงความแปลกตา เพราะได้นำเปลือกหอยที่ถูกทิ้ง กลับมาใช้ประโยชน์ สร้างความสวยงามให้กับวัด

โดยฝีมือของเจ้าอาวาส พระ และเณร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ความวิจิตรบรรจงของงานพุทธศิลป์จากเปลือกหอย ที่หาชมไม่ได้ง่ายๆ ทำให้วัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งวัดอันซีนที่ทั้งสวยงาม และยังแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนในพื้นที่

สร้างเพื่อทะนุบำรุงพระศาสนา ในความศรัทธาของญาติโยมมีการทำบุญสร้างกุศลมาก ทีนี้เราแสดงออกได้อย่างไร ว่า บ้านนี้ หมู่บ้านนี้ มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็เลยอยากจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อ่านต่อ