คลังเก็บป้ายกำกับ: พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เรือนไม้ทรงไทยตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้า จำลองชีวิตของชาวลับแลในอดีต ทั้งการร้องเพลงกล่อมลูกของชาวลับแล เสียงจากหุ่นจำลองที่แว่วมาตั้งแต่ยังไม่ก้าวขึ้นบันได การจำลองวิธีชีวิตชาวบ้านเช่นการอยู่ไฟหลังคลอด ยุ้งเก็บข้าว หรือแม้กระทั่งห้องน้ำ  อ่านต่อ