คลังเก็บป้ายกำกับ: น้ำตกตาดม่าน

น้ำตกตาดม่าน

น้ำตกตาดม่าน มีน้ำไหลตลอดปี สภาพน้ำตกมีลักษณะเป็นชั้นหินสลับซับซ้อน ลดหลั่นเป็นชั้น ๆ จำนวน 6 ชั้น บริเวณน้ำตกยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ที่เหมาะแก่การแหวกว่าย พักผ่อน อ่านต่อ