คลังเก็บป้ายกำกับ: จุดชมวิวเขาพลึง

จุดชมวิวเขาพลึง

จุดชมวิวเขาพลึง เป็นจุดชมทิวทัศน์ของทะเลหมอก (ในช่วงฤดูหนาว) มีภูเขาสูงต่ำสลับกันไป และยังเป็นสถานที่พักผ่อนในการเดินทาง รวมทั้งมีร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และของฝาก สำหรับนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา  อ่านต่อ