คลังเก็บป้ายกำกับ: การตรวจประจำเดือน

หลังคลอด ประจำเดือน จะมาเมื่อไหร่ และคุณแม่ต้อดูแลตนเองอย่างไรบ้าง

หลังจากคลอดบุตร ฮอร์โมนจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติ กลไลที่ทำให้ ประจำเดือน ไม่มาคือ กลไกของการตกไข่ซึ่งเป็นการคุมกำเนิดโดยทางธรรมชาติ หลังจากคลอดบุตรโดยเฉพาะคุณแม่ที่ให้นมบุตร 100% เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน อาจทำให้ ประจำเดือน ไม่มานานถึง 6 เดือน หรือตลอดการให้นมบุตรนั่นเอง ซึ่งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คุณแม่ให้นมบุตร 100% คือลูกไม่ได้รับนมชนิดอื่นเลย และรับประทานนมแม่ทุกมื้อ เข้าเต้าทุกมื้อ ก็จะไปทำการยับยั้งการตกไข่ประมาณ 60-70% ในบางกรณี ขึ้นอยู่แต่ละบุคคล เช่นคุณแม่ที่อายุยังน้อย สภาพร่างกายแข็งแรงมาก จะทำให้การตกไข่กลับมาเร็วขึ้น ก็จะทำให้คุณแม่มีประจำเดือนกลับมาเร็วขึ้นได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าประจำเดือนกลับมาแล้วจะทำให้คุณแม่ไม่มีน้ำนมนะ

ประจำเดือนหลังคลอด กับประจำเดือนทั่วไปมีความแตกต่างกันอย่างไร
หลังคลอดบุตรไปแล้วเนื่องจากร่างกายต้องการปรับตัวสักระยะหนึ่ง ทำให้ประจำเดือนของคุณแม่มาไม่สม่ำเสมอ อาจมากระปริบกระปรอยซึ่งประจำเดือนจะมาหลังจากน้ำคาวปลาหมด โดยประมาณเป็นเวลา 1 เดือน แต่ถ้าคุณแม่ที่ให้นมบุตร อาจทำให้ประจำเดือนมาช้าตามระยะเวลาที่ให้นมบุตร ในคุณแม่ที่มีร่างกายแข็งแรงดีสามารถกลับมาตกไข่ได้เร็ว ก็จะทำให้มีประจำเดือนได้เร็วขึ้น

อาการสังเกตประจำเดือนหลังคลอด
อาการเหมือนมีประจำเดือนปกติ เช่น ปวดเมื่อยร่างกาย ปวดท้องน้อย แต่ในช่วงแรกอาจทำให้ประจำมาไม่สม่ำเสมอ เช่น ประจำเดือนมา 1 เดือน และหายไป 1-2 เดือน หรือ ปริมาณและวันที่มีประจำเดือน แตกต่างจากก่อนที่คุณแม่จะมีบุตร เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม