พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เรือนไม้ทรงไทยตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้า จำลองชีวิตของชาวลับแลในอดีต ทั้งการร้องเพลงกล่อมลูกของชาวลับแล เสียงจากหุ่นจำลองที่แว่วมาตั้งแต่ยังไม่ก้าวขึ้นบันได การจำลองวิธีชีวิตชาวบ้านเช่นการอยู่ไฟหลังคลอด ยุ้งเก็บข้าว หรือแม้กระทั่งห้องน้ำ  อ่านต่อ

จุดชมวิวเขาพลึง

จุดชมวิวเขาพลึง เป็นจุดชมทิวทัศน์ของทะเลหมอก (ในช่วงฤดูหนาว) มีภูเขาสูงต่ำสลับกันไป และยังเป็นสถานที่พักผ่อนในการเดินทาง รวมทั้งมีร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และของฝาก สำหรับนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา  อ่านต่อ

พุหนองปลิง

พุหนองปลิง บ้านท่ามะเดื่อ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีน้ำผุดขึ้นมาจากดินตามธรรมชาติ เป็นแอ่งที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำขังตลอดทั้งปี ภายในพื้นที่พุหนองปลิงจึงเต็มไปด้วยสังคมพืช สังคมสัตว์ป่า สัตว์น้ำนานาชนิด ที่ชาวบ้านใช้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการตักตวงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมากมายและหลากหลาย

แม้ว่าจะเป็นป่าพรุผืนเล็กๆ เพียงแค่ 37.5 ไร่ แต่พุหนองปลิงก็สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนท่ามะเดื่อ และชุมชนใกล้เคียงอื่นๆ ได้ ทั้งจากการเก็บของป่า การจับสัตว์ป่า และสัตว์น้ำ ทั้งเพื่อการบริโภคและจำหน่ายอย่างไม่หยุดหย่อน ประกอบกับการบุกรุกขอบเขตของพุแห่งนี้ด้วยการทำไร่มากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวี่วัน

ซึ่งหากยังไม่เร่งทำความเข้าใจและส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักและเล็งเห็นถึงผลเสียที่จะเกิดจากการทำลายล้างทรัพยากรธรรมชาติ พุหนองปลิงอันเป็นแหล่งหม้อข้าวสำคัญของชาวบ้านก็จะหมดไปในที่สุด

จากการสำรวจเบื้องต้นของคณะนักวิจัยรุ่นใหม่Un1BRT พบว่า ปัจจุบันป่าพรุผืนนี้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาเล็กๆ ที่เป็นไร่ร้าง ป่าหญ้าคา ไผ่ผาก และสวนป่าสัก

ส่วนภายในใจกลางป่าพรุมีหนองน้ำกว้างอยู่ทางด้านป่าที่ใกล้กับต้นน้ำผุด หนองน้ำแห่งนี้จะมีน้ำผุดและตาน้ำเล็กๆ ที่ไหลผ่านชั้นหินปูนออกมาท่วมขังอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเล็กๆ เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืชที่ชอบน้ำท่วมขัง

สังคมพืชจึงคล้ายกับพืชในป่าพรุทั่วไป และจากการเดินรอบตามแนวขอบพุเพื่อทำแผนที่แนวเขตศึกษาและวางแปลงเพื่อทำภาพโครงสร้างป่าด้านตั้ง (profile)

ในเบื้องต้นพบพรรณไม้ที่สำคัญหลายชนิด เช่น ตังหน (Carophyllum spp.), ชมพู่น้ำ, หว้า (Zysygium spp.), ไคร้ย้อย (Elaeocarpus spp.) เป็นต้น ส่วนพรรณไม้ชั้นรองได้แก่ เตยหนาม (Pandanus sp.), ระกำ(Salacca wallichiana) พรรณไม้พื้นล่างของป่า เช่น ค้างคาวดำ (Tacca chantrieri) ผักหนาม (Lasia spinosa) หวายต่างๆ เป็นต้น

โดยผักหนามและค้างคาวดำนั้นมักพบมากบริเวณที่แสงส่องถึงพื้น นอกจากนี้ตามลำต้นของไม้ยืนต้นทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ยังพบว่ามีกล้วยไม้อิงอาศัยมากกว่า 10 ชนิดเกาะอาศัยอยู่ ที่เด่นๆ ได้แก่ เขากวางอ่อน (Phalaenopsis cornucervi), กะเรกะร่อน (Cymbidium sp.), เอื้องสาย (Dendrobium aphyllum), เอื้องดอกฟ้อน (Saccolobiopsis pusilla), เข็มหนู (Smitinandia micrantha), ผีเสื้อน้อย (Phalaenopsis parishii), เอื้องพวงพลอย (Sarcoglyphis mirabilis) เป็นต้น

สำหรับข้อมูลด้านสัตว์ป่านั้นพบว่ามีนกมากกว่า 60 ชนิดที่เข้ามาใช้พื้นที่ป่าพุแห่งนี้ ส่วนสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบแล้วมีจำนวน 15 ชนิด ยกตัวอย่างที่น่าสนใจ เช่น กบทูด (Limnonectes kuhlii), เขียดบัว (Rana erythraea) เป็นต้น อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์ดอนตาเพชร

พิพิธภัณฑ์ดอนตาเพชร แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร ถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคเหล็ก ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีและมีการดำเนินงานเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2518 โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2518 ได้พบโบราณวัตถุจำนวนมาก

เช่น ใบหอก แหลน หัวธนู ขวาน และภาชนะสำริด รวมกันเป็นจำนวนกว่า 100 ชิ้น โบราณวัตถุดังกล่าวถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่อำเภอพนมทวน โรงเรียนวัดสาลวนาราม และวัดสาลวนาราม ต่อมากรมศิลปากรขอรับโบราณวัตถุทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อ่านต่อ

ป้อมปี่

ป้อมปี่ เป็นสถานที่ชมวิวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่หลายๆ คนพูดถึง ว่าเป็นจุดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม โรแมนติก และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งทางภาคตะวันตก

เหมาะแก่การพักผ่อนแบบไม่ลำบากมาก มีบรรยากาศโดยรอบเงียบสงบ มองเห็นท้องน้ำของอ่างเก็บน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ ทิวทัศน์ภูเขาอยู่ไกลสายตาออกไป หน้าหนาวได้เห็นไอหมอกละเลียดตามผิวน้ำ จนหลายคนคิดไปว่ากำลังนอนอยู่ที่ปางอุ๋ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เลยทีเดียว

จุดชมวิวป้อมปี่ เป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำ มีความสงบ เงียบ เหมาะแก่การพักผ่อน เห็นวิวธรรมชาติ ภูเขาที่โอบล้อมอ่างเก็บน้ำ และกิ่งไม้ที่โผล่พ้นผิวน้ำ คำว่าป้อมปี่ มาจากภาษากระเหรี่ยงคำว่า “เปอปี่” หมายถึงต้นอ้อ ต่อมาออกเสียงเพี้ยนมาเป็นป้อมปี่ อ่านต่อ

น้ำตกผาแตก (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม)

น้ำตกผาแตก ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม อยู่บริเวณพื้นที่ป่าบ้านทิพุเย หมู่ 3 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงาม มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีจำนวน 4 ชั้น แต่ละชั้นสูงประมาณ 5 – 20 เมตร และเกือบทุกชั้นยังมีแอ่งน้ำสามารถเล่นน้ำได้

น้ำตกผาแตกอยู่ก่อนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาแหลม โดยจะมีถนนลาดยางเข้าไปถึงหมู่บ้านทิพุเย ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร (ใช้รถยนต์ของอุทยาน) และเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร จะถึงตัวน้ำตกผาแตก ซึ่งมีทางชักลากไม้เก่า และต้องนอนพักค้างแรม 1 คืน ทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจะเปิดให้เข้าชมน้ำตกผาแตกคือ เดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี

มีทริปแอดแวนเจอร์ปีนน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ สนุกตื่นเต้นกับการปีนขึ้นน้ำตก อ่านต่อ

ถ้ำนกนางแอ่น

ถ้ำนกนางแอ่น เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ อุทยานแห่งชาติคลองงู มีลำธารของห้วยลำคลองงูไหลผ่าน โดยสายน้ำจะหมุนหายลงใต้ดินก่อนจะถึงตัวถ้ำ และโผล่พ้นดินขึ้นมาอีกทีเมื่อถึงประมาณใจกลางถ้ำ

ถ้ำนกนางแอ่น 1 ใน 4 ถ้ำสวยของอุทยานแห่งชาติลำคลองงูลักษณะที่เป็นถ้ำลอดคล้ายกับถ้ำเลาหิน ภายในถ้ำนกนางแอ่นมีให้ชมถึง 6 จุด มีกลุ่มถ้ำใหญ่ถ้ำเอเลียน

ถ้ำนกนางแอ่นนั้นเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู จังหวัดกาญจนบุรี มีลำธารของห้วยลำคลองงูไหลผ่านตัวถ้ำ โดยสายน้ำจะมุดหายลงไปใต้ดินก่อนจะถึงตัวถ้ำและโผล่พ้นดินขึ้นมาอีกทีเมื่อถึงประมาณใจกลางถ้ำ แล้วก็จะมุดหายลงไปใต้ดินอีกครั้งเมื่อถึงช่วงบริเวณปลายถ้ำ โดยสายน้ำจะมีความยาวตลอดตัวถ้ำประมาณ 3 กิโลเมตร

ภายในถ้ำจะมีบางช่วงของเพดานผนังถ้ำซึ่งถูกน้ำนั้นกัดเซาะถล่มลงมากองทับถมรวมกันอยู่บนพื้นดิน เราจะเรียกเพดานถ้ำช่วงที่ถล่มลงมาแบบนี้ว่า “คาร์สวินโดว์” ซึ่งภายในถ้ำนกนางแอ่นมีอยู่ด้วยกันถึง 6 แห่งบนเพดานของตัวถ้ำนกนางแอ่นเราจะเห็นช่องขนาดใหญ่อยู่เป็นระยะๆ ทำให้ภายในมีแสงสว่างส่องถึงและมีอากาศถ่ายเทตลอดเวลาที่เราเดินสำรวจ ภายในถ้ำเราจะพบประติมากรรมขนาดใหญ่และสวยงามที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้อันผ่านกาลเวลามานับล้านปี ซึ่งไม่สามารถจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้หมด อ่านต่อ

ต้นกร่างศาลเจ้า กาญจนบุรี

ต้นกร่างศาลเจ้า กาญจนบุรี กร่างต้นนี้ ลำต้นขนาดกว่า 27 คนโอบ ยืนต้นอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี วัดเส้นรอบวงประมาณ 18 เมตร สูงประมาณ 25 เมตร แต่ละกิ่งเหมือนกับโคนต้นไม้ขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขารอบบริเสณ โอบคลุมตัวศาลเจ้าเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา คนท้องถิ่นจึงเรียกกันว่า “ศาลเจ้าตึกในโพรงไม้”

กรมศิลปากรได้ตรวจวิเคราะห์อิฐแดงและอิฐมอญของศาลเจ้า พบว่าอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลายจึงสันนิษฐานได้ว่าต้นไม้ดังกล่าวน่าจะมีอายุได้ถึง 392 ปีเลยทีเดียว มีเรื่องเล่า  อ่านต่อ

จุดชมวิวป้อมปี่

จุดชมวิวป้อมปี่ กาญจนบุรี ได้รับการขนานนามว่า เป็นแดนสวรรค์ตะวันตก พอเพื่อน ๆ อยากมาเที่ยวบ้านเรา ๆ จึงต้องพาไปดูสวรรค์ตะวันตกของจริงกันสักหน่อย ซึ่งจุดหมายปลายทางของเราเป็น สถานที่ ๆ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันตก สถานที่นั้นคือ “ป้อมปี่” นั่นเอง ไปแบบชิลล์ ชิลล์ เงินไม่ต้องพกไปเยอะ แต่เก็บเอาความสุขกลับมามาก มาก ก็พอ ป้อมปี่ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ประมาณ 2 กิโลเมตร ด้านหนึ่งของ ป้อมปี่ ถูกโอบไว้ด้วยขุนเขาที่เขียวขจีไปด้วยพรรณไม้ ส่วนอีกด้านคือ ผืนน้ำอันนิ่งสงบของอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ กางเต็นท์พักแรมและทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่น เล่นน้ำ ดูนก ตกปลา พายเรือ นอกจากนี้ยังพบ เห็นนกบางชนิด เช่น นกเหงือก นกกระเต็นอกขาว เขียวก้านตองปีกฟ้า ฯลฯ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมทางน้ำ สามารถเล่นน้ำ พายเรือ นั่งเรือชื่นชมความสวยงามของอ่างเก็บน้ำได้ นอกจากนี้ป้อมปี่ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยมากอีก แห่งหนึ่ง มองเห็นพระอาทิตย์สีแดงส้มค่อยๆคล้อยต่ำลงแล้วหายไปในเนินเขาที่อยู่ห่างไกลออกไป

ป้อมปี่ นับได้ว่าเป็นอ่างเก็บน้ำที่บรรยากาศดีมากๆ ครับ ยิ่งเป็นช่วงฤดูหนาวคงไม่ต้องพูดถึง
สำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักระหว่างทางไปสังขละบุรี ในราคาประหยัดสุดแสนสะดวกสบาย
ผมแนะนำที่นี่ครับ ป้อมปี่ ตอบโจทย์แน่นอน
แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง

จุดชมวิวป้อมปี่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นชื่อเรียกที่เพี้ยนมาจากคำว่า “เปอปี่” ซึ่งเป็นภาษากระเหรี่ยง แปลว่า ต้นอ้อ ด้วยความที่สถานที่แห่งนี้ตั้งริมอ่างเก็บน้ำ ในอาณาเขตพื้นที่ของเขื่อนวชิราลงกรณ ทำให้มีดงอ้อขึ้นกระจัดกระจายริมฝั่งน้ำในหลายจุด จนกลายเป็นที่มาของชื่อเรียกดังกล่าว “จุดชมวิวป้อมปี่”

พื้นที่โดยรอบถูกโอบล้อมไปด้วย สายน้ำ ขุนเขา และธรรมชาติสีเขียว ในช่วงฤดูน้ำลด จะเห็นก้านไม้โผล่พ้นผืนน้ำ เป็นความสวยงามทางธรรมชาติที่แปลกตาอีกแบบหนึ่ง ทำให้มีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ นิยมเดินทางมาเที่ยวพักผ่อน กางเต็นท์ค้างแรม กันอย่างคับคั่งตลอดทั้งปี อ่านต่อ

อเวย์กาญจนบุรี เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์สปา

อเวย์กาญจนบุรี เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์สปา ตกแต่งสไตล์โคโลเนียล ผสมผสานกับดีไซน์ทันสมัย โดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชวังบางปะอิน จ.อยุธยา พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน หัวหิน และบ้านพิบูลธรรม กรุงเทพฯ นั่นเอง จุดเด่นอีกอย่างนอกจากเรื่องดีไซน์ ก็คือบรรยากาศรอบๆ ร่มรื่นด้วยสวนและต้นไม้ใหญ่

มองไปทางไหนก็ดูสดชื่นสบายตา ก้าวแรกที่เข้าไป ในส่วนของ Lobby มีความใหญ่โต โอ่อ่า เพดานสูงโปร่ง เน้นโทนสีขาว-ไข่ไก่ ได้ความวินเทจ เหมือนหลุดเข้ามาอยู่ยุคอดีตราวๆ 100 ปีก่อน อ่านต่อ