อุทยานหินเขางู ราชบุรี

อุทยานหินเขางู ราชบุรีอุทยานหินเขางู ราชบุรี

อุทยานหินเขางู ราชบุรี ตั้งอยู่รอบๆ แหล่งเทือกเขาหินปูน ในสวนสาธารณะเขางู ตำบลเกาะ พลับพลา ที่ประทับ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อยู่ ห่าง จาก ตัว จังหวัดราชบุรี ราวๆ 8

กม. เดิมเป็นแหล่ง ระเบิด และก็ย่อย หิน ที่ สำคัญ ของไทยตั้งแต่ ยุค ต้น

รัตนโกสินทร์ เพราะเป็น ปูน ที่มีคุณภาพดี ถัดมา ทั้งยัง ภาครัฐ รวมทั้ง พสกนิกร

ได้มองเห็น ถึง ความเสื่อม ของ ภาวะตำแหน่งที่ตั้ง แล้วก็ ทิวทัศน์ วิว ทั้งยัง ที่ เขา

งูนี้ ยังเป็น ศาสนสถาน อัน โบราณ ก็เลย ได้มีการยกเลิก สัมปทาน รอบๆ นี้ ไป

หลังจากนั้น เขางงู แปลงเป็นเหมืองร้างมี ภาวะ เสื่อมโทรม ทาง จังหวัดราชบุรี ก็

เลย ได้ปรับปรุงเขางู ให้เป็นสวนสาธารณะรวมทั้งสถานที่เที่ยว ทาง โบราณคดี

วิทยา ได้สร้างพุทธรูป หิน ขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ ผา รอบๆสวนหินเขางู จุดที่

นักเดินทางนิยม ท่องเที่ยว ดู เป็น ปากทางเข้าสวนสาธารณะเขางู ซึ่ง ข้างหน้า

มี ภาพ แกะ พุทธรูป ปาง ประทาน พร ขนาดใหญ่ ไป จนกระทั่ง สุด ทางออก จะมี

อีก จุด หนึ่ง เป็น ศาลา สำหรับ นั่งพักผ่อน มีสะพาน เลาะ แม่น้ำ ทอด ยาว สำหรับ

เดิน ดู ทิวทัศน์ถ่ายรูป ซึ่ง ใน ส่วน นี้ รถยนต์สามารถเข้าถึง ได้

ข้างใน สวน หินเขางู ที่ นี้ มีสถานที่เที่ยว ทาง โบราณคดีวิทยาอยู่หลาย ที่ ซึ่ง จะ

เป็นถ้ำ ที่อยู่บนเทือกเขา มีถ้ถษี ถ้ำฝา โถรวมทั้งถ้ำ จีน- จาม แต่ละถ้ำอยู่ ไม่

ไกล กัน แต่ว่า จำเป็นต้อง เดิน ขึ้น บันไดปิ้นเขา ไป ออกจะ สูง บริเวณรอบๆ ก็ จะมี

ฝูง ลิง อาศัยอยู่ จำนวนมาก ข้างใน ถ้ำต่างๆ นี้ เจอ พุทธรูป จำหลัก หรือ พุทธรูป ที่

สลัก หิน ที่ ฝ่าถ้ำอยู่ หลาย องค์ ซึ่ง พุทธรูป กลุ่มนี้ เป็น พุทธรูป ตั้งแต่ ยุค ทวารว ดี

เลย ทีเดียว

การเดินทาง ห่าง จาก เมือง ไป ตามทาง หลวง เลข 3087 ( สาย จังหวัดราชบุรี –

จอม สระ -สวน ผึ้ง) ห่างจาก เมือง จังหวัดราชบุรี ไป ทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

โดยประมาณ 6 กิโล จะมีทางแยกเข้าไปยังถ้ำอ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *