วัดบางอ้อยช้าง

วัดบางอ้อยช้าง สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยหรืออาจมากกว่านั้น แต่เดิมบริเวณหมู่บ้านมีการปลูกต้นไม้ที่มีชื่อว่า “อ้อยช้าง” ไว้สำหรับเลี้ยงช้าง และมีการทำหน้าที่ส่งส่วยอ้อยไปเลี้ยงช้างหลวงที่กรุงศรีอยุธยา

ในสมัยนั้นเรียกกันว่า “บ้านส่วยอ้อย” มีพ่อบ้านปกครองเรียกว่า “หัวหมู่ส่วยหลวง” ต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดบางอ้อยช้างขึ้นมา จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านวัดบางอ้อยช้าง” ตามชื่อวัด สภาพพื้นที่ทั่วไปของชุมชนเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง อากาศร้อนชื้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์

มีคลองไหลผ่านหมู่บ้าน ได้แก่ คลองบางกอกน้อย คลองหมอจำปี คลองยายพูน คลองยายจีน และคลองวัดบางอ้อยช้าง มีน้ำใช้ตลอดปี เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการทำการเกษตร ปัจจุบันมีสภาพเป็นสวนกึ่งเมือง

ชุมชมบ้านบางอ้อยช้างหรือวัดบางอ้อยช้าง สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยหรืออาจมากกว่านั้น แต่เดิมบริเวณหมู่บ้านมีการปลูกต้นไม้ที่มีชื่อว่า “อ้อยช้าง” ไว้สำหรับเลี้ยงช้าง และมีการทำหน้าที่ส่งส่วยอ้อยไปเลี้ยงช้างหลวงที่กรุงศรีอยุธยา ในสมัยนั้นเรียกกันว่า “บ้านส่วยอ้อย” มีพ่อบ้านปกครองเรียกว่า “หัวหมู่ส่วยหลวง”

ต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดบางอ้อยช้างขึ้นมา จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านวัดบางอ้อยช้าง” ตามชื่อวัด สภาพพื้นที่ทั่วไปของชุมชนเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง อากาศร้อนชื้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีคลองไหลผ่านหมู่บ้าน ได้แก่ คลองบางกอกน้อย คลองหมอจำปี คลองยายพูน คลองยายจีน และคลองวัดบางอ้อยช้าง มีน้ำใช้ตลอดปี อ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *